Gordana Stojićević - Dal da ljubav spasavamo


  1. Dal da ljubav spasavamo
  2. Nosite ljubav, oblaci
  3. Druga žena
  4. Hoću, hoću
  5. Pita nana
  6. Dokle da lutam
  7. Što me tako zaludi
  8. Pričaju da sam Grkinja
  9. Dok suze teku

Napisi komentar