Milena Vučić - Dal’ ona zna


  1. Indijana
  2. Luče
  3. Dal’ ona zna
  4. Za sve si kriv
  5. Čisto bijela
  6. Vrata zatvori
  7. Lagala sam
  8. Još sam tvoja
  9. Na talasima
  10. Gotova stvar

Napisi komentar