Parni Valjak - Gradske priče


  1. 700 milja od kuće
  2. Klinka
  3. Moja bolja polovica
  4. Vruće usne
  5. Ulične tuče
  6. Stranica dnevnika
  7. Oaza
  8. Hrast
  9. Jablane!
  10. Kartu za natrag

Napisi komentar