Grashoper - Grashopp Vol.1


 1. Dok sam se okrenuo
 2. Let 666
 3. Mislim da znam
 4. Ulični život
 5. Rupa bez dna
 6. Crn kao mrak
 7. Real ortak
 8. Vide me rolam
 9. To sam ja
 10. Laka lova
 11. Misli
 12. Baš to
 13. Smoke weed
 14. Geto deca

Napisi komentar