Riblja Čorba - Istina


  1. ‘Ajde beži
  2. Neću da te volim
  3. Hleba i igara
  4. Sačekaj
  5. ‘Alo
  6. Disko mišić
  7. Verno pseto
  8. Dvorska budala
  9. Pogledaj dom svoj, anđele

Napisi komentar