Danijel Đurić - IV


  1. Ne svani zoro
  2. Najbolji za najbolje
  3. Milioner
  4. Daira
  5. Konobarice
  6. Nevolja
  7. Ubi me to
  8. Sunce u kamenu
  9. Tebi do kolena
  10. Millionaire
  11. Daira – instrumental
  12. Ne svani zoro – instrumental

Napisi komentar