Galija - Južnjačka uteha


  1. Kaži kaži libe Stano
  2. Tikve
  3. Da znaješ mori mome
  4. Dimitrijo
  5. Uteha
  6. Igra kolo na livadi
  7. Smiljana
  8. Snošti si minav mamo
  9. Kalčina kafana

Napisi komentar