Gordana Stojićević - Lepoto moja


  1. Pala ćuprija
  2. Treba boli odboleti
  3. Imaš oči urokljive
  4. Nisam stena
  5. Ti si moja ljubav
  6. Dragi ubavi
  7. Lepoto moja
  8. Putuj ljubavi
  9. Tri suze
  10. Tražim reči

Napisi komentar