Gordana Stojićević - Muzika je moja sreća


 1. Muzika je moja sreća
 2. Koje li je doba noći
 3. Rado, kćeri Rado
 4. Misli Mile da je meni žao
 5. Moj Milane
 6. Promiče momče kroz selo
 7. Najlepši par bi bili
 8. Ponosi se sa mnom majko
 9. Budi uvek uz mene
 10. Siroče sam od malena
 11. Majka nas je volela
 12. Ako se nekada sretnemo

Napisi komentar