Neverne Bebe - Neverne Bebe I


  1. Hiljadu godina
  2. Sanjaj
  3. Kad me napuste svi
  4. Kupite daire
  5. Oktobar-fest
  6. Veliki je Bog
  7. Život je kazna
  8. Saga
  9. Dva minuta za nas
  10. Sve naše godine

Napisi komentar