Divlje Jagode - Stakleni hotel


  1. Autostop
  2. Mrak za dvoje
  3. Kako si topla i mila
  4. Stakleni hotel
  5. Ulica na lošem glasu
  6. Dodirni me, skloni bol
  7. Za one do tebe, nemam više ni banke
  8. Potraži put

Napisi komentar