Rođa Raičević - Sudnji dan


  1. U zemlju pao bih od stida
  2. Reč dve o lažima i ljubavi
  3. Draga
  4. Jedino moje
  5. Sudnji dan
  6. U tebe sam zaljubljen
  7. Rodi mi anđele
  8. O bože čuvaj je

Napisi komentar