Antonija Šola – Kade što e srceto e mojot dom

Tekst pesme

Не треба не
Целиот свет да биде за мене
Јас имам се во срце кај себе
Таму каде што е срцето е мојот дом

Лево е срцето со љубов и со бол
Десно е карпа, цврста рака, животот
Ова е моја земја, мое се
Во мојто срце мајко тој е единствен
Во мојто срце мајко тој е единствен

Лево во срцето сите најблиски
Десно најдобрите пријатели
Ова е моја земја, мое се
Во мојто срце мајко тој е единствен
Во мојто срце мајко тој е единствен


loading...


Muzika:
Tekst:
Aranžman:

loading...

Nedavno dodato