Baja Mali Knindža – Ubi me tuga za Krajinom

Šta će mi zlato, šta će mi pare
Kad nema Knina, nema Dinare
Šta će mi zlato, šta će mi pare
Kad nema Knina, nema Dinare

REF.
Ne mogu više, ubi me tuga
Bio gospodar, postao sluga
Trujem se rakijom i pjesmom Bajinom
Ubi me, brate, tuga za Krajinom

Šta će mi jutro, šta će mi veče
Zrmanja moja ođe ne teče
Šta će mi jutro, šta će mi veče
Krka ni Cetina ođe ne teče

REF.
Ne mogu više, ubi me tuga
Bio gospodar, postao sluga
Trujem se rakijom i pjesmom Bajinom
Ubi me, brate, tuga za Krajinom

Šta će mi nebo, šta će mi Sunce
Tamo je moje ostalo srce
Šta će mi nebo, šta će mi Sunce
Tamo je moje ostalo srce

REF.
Ne mogu više, ubi me tuga
Bio gospodar, postao sluga
Trujem se rakijom i pjesmom Bajinom
Ubi me, brate, tuga za Krajinom


loading...

Napisi komentar