Krešo Bengalka – 50 G

Tekst pesme

Pijen pive mažem bilo
I na dan pušin 50 g

Prodam kesu od pedeset g
Na njoj dignem šesdeset g
Pijem pive mažem bilo
I na dan pušim pedeset g
Nemam cvita ispod desetke
Probleme nikad ne sretnem
Kad nemaš para ne jebem te
Vrtim samo pedesetke
Stalno zoven repete
Imam dim šta odnese te
Ko me zna zna da ne serem
Pare trošim i ne perem
Loše đireve ne berem
Od ranog jutra san nagaren
Kada kružim po kvartu
Deset g satarem
Svakog satarem operem
Moraš svratit do mene
Jer čim štrucu otvorim
Topove sve proberem
Kad panduri me zaustave
Nemam ništa kod sebe
U gradu znam sve lasere
Trošin samo na sebe
Panduri me ne vide
Za pare nikad ne brinem
Kad se spustin do grada
Dvaest ge mi ne gine
Izađem vanka sa dvista g
Vratim se doma sa trista g
Trideset iljada iljadu g
Kad važem gledam u svaki g
Kad častim uvik je najbolji med
Kad prodam uvik je najgori med
U ovome poslu previše znam
Boksam u prike čist mi je stan
Kupim pandura za dvaest g
Osamsto g frcam na dan
Nikada pa sve unaprid znam
Nijedan g nisam mukte da

Pijen pive mažem bilo
I na dan pušin 50 g


loading...