Let 3 – Izgubljeni

Tekst pesme

1, 2, 3, 4
Izgubljeni
Ima nas još

Godinama pričaju nema nas puno
A sve nas je više, sve nas je više
Godinama pričaju ima nas malo
A sve nas je više

1, 2, 3, 4
Izgubljeni
Ima nas još

Godinama pričaju nema nas puno
A sve nas je više, sve nas je više
Godinama pričaju sve nas je manje
A sve nas je više

1, 2, 3, 4
Izgubljeni
Ima nas još


loading...