Mahir Bureković – Sa Gradačca bijele kule

Tekst pesme

Sa Gradačca bijele kule zmaja od Bosne
Sokolovi zakliktali gajde žalosne
Umrla je vijerna ljuba Huseinbegova
Jer izgubi gospodara srca svojega

Osedlo je vranca svoga Husein kapetan
Odjezdio Romaniji podjelit mejdan
Na čardaku vijerna ljuba Allahilallah
Klanjala je plakala je haber čekala

Pod penđere glasnik stiže srca slomljenog
Udaji se vijerna ljubo nejma bega tvog
Od sevdaha i žalosti kraj penđera svog
Prepuče joj bolno srce neće za drugog

Sa munare Husejnije uči mujezin
Sa čardaka i bedema plaču sokoli
Do Stambola odjekuju gajde žalosne
Pusta osta bijela kula zmaja od Bosne
Nikad pusta bijela kula zmaja od Bosne


loading...

loading...

Nedavno dodato