Meri Cetinić – Što ti znaš o srcu

Tekst pesme

Stojim iza tebe, iza tvojih riječi
Pa i kad si srdit sve mi možeš reći
Možeš biti plamen i u polju trava
Neki dragi kamen usijana glava

Možeš biti klasje ili sjeme tuge
S tobom bit ću uvijek što ne mogu druge
Unaprijed ti praštam isprike i laži
Mirim se sa svime, srce tako traži

Vidim ti na licu odraz nekih šutnji
Što ti znaš o srcu, što ti znaš o slutnji
Pusti da te pratim kao tajnu pticu

Što ti znaš o vatri, što ti znaš o srcu
Vidim ti na licu izraz nek sneni
Što ti znaš o srcu, što ti znaš o meni
Pusti da te pratim kao tajnu pticu
Što ti znaš o vatri, što ti znaš o srcu

Stojim iza tebe, iza tvojih riječi
Pa i kad si srdit sve mi možeš reći
Možeš biti vjetar, možeš biti rijeka
Grom i šapat kiše ja sam tvoja jeka
Sve su tvoje riječi kao glas moga bila
Drži da sam rekla sve to što si reko
Tako uvijek radi zaljubljeni netko


loading...