Najbolji hrvatski tamburaši – Bunjevačko prelo

Tekst pesme

U Somboru pedeset i neke
Pamtim dobro k’o jučer se zbilo
Sankama smo došli sa salaša
Ić’ ćemo na bunjevačko prelo

Poklade su, njive su pod snigom
A na prelu nebrojeno svita
Svi mirišu na jabuke rane
I na čiste sobe podmazane

Dok lipih cura i momaka
Ja ne vidjeh nigdje u životu
Sastali se da se provesele
Da se vide i da se zagrle

Mrak se spusti zavjesa se diže
Na bini se zasijaše žice
Došli su nam najmiliji gosti
Tamburaši čak iz Subotice

Nema više tu šta da se priča
U grlima svaka rič tad staje
Jer najbolji tamburaši svita
Bješe društvo Tumbas Pere Haje

Zaigraše divojke i momci
U najlipšu nošnju obučeni
Još je lipše to kolo momačko
Kad ga igra srce bunjevačko

Po ponoći svi smo jedno bili
Dobro vino utrnilo sviće
Igralo se i pivalo tako
K’o da ni’ko nikad umrit neće

A sa strane posidale nane
Glede, paze, broje više puta
Kol’ko ih je došlo iz Lemeša
Iz Bajmoka i iz Tavankuta

Zora sviće njive su pod snigom
A na prelu nebrojeno svita
Svi mirišu na jabuke rane
I na čiste sobe podmazane

Sve dok bude salaša i Bačke
Sve dok pisma i tambura traje
Najboljega tamburaša svita
Bit će ime Tumbas Pere Haje


loading...