Oliver Dragojević – Adio kumpanji

Tekst pesme

Teško nam je lipo reći
Ono što je bilo lipo
Sanjali smo mi o sreći
Virovali u to slipo
Sad se više nima kamo
Naresli smo i sve znamo

Teško nam je tužno reći
Ono što je bilo tužno
Mislili smo more preći
Brisali smo ono ružno
Sad se više nima kamo
Naresli smo i sve znamo

Adio, adio kumpanji
Naš misec je pijan i crn
Adio, adio kumpanji
U srce se zabija trn
Adio, adio, adio kumpanji

Teško nam je reći išta
Što bi se još moglo reći
Satrli smo sva godišta
Da bi mogli more preći
Sad se više nima kamo
Naresli smo i sve znamo


loading...