Oliver Dragojević – Karatilo

Tekst pesme

U ono davno vrime kad mista još ni bilo
Mutne su plime bacile na žalo karatilo
U njemu malo dite po cilu noć se dere
Kad su iz sela spustile našle ga lavandere

S kojih je bandi i odakle to jasno im ni im bilo
Ali se odmah odazvala na ime Karatilo

Kad dite je nareslo iskrčilo je bore
Podiglo kuću na obali i gledalo u more
Za njim su došli drugi i tako nasta misto
Bote se lino se valjale i sve je bilo isto

S kojih je bandi doplivalo i čije on je dite
Pita je more i oblake i krenija u đite

Ma skitnje kratko traju i vrati se svome mistu
Ćerku je starega ribara vazeja za nevistu
Kad rodi in se dite svo pokislo ka pilić
Otac je tri noći slavija i nazva ga Karatilić

S kojih je bandi i odakle i on je tija znati
Dok traje rod karatilića svak luta pa se vrati


loading...