Rezerve – Doba ljubavi

Sekunda prolazi ko godina
A oko mene sve propalo
Ledena ulica bez ljubavi
Pusti su obećani stanovi

I meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi
Meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi

Ja sanjam vreme to
Da smo opet zajedno
Do kad moram čekati
Ovo ledeno doba
Nije doba ljubavi

I meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi
Meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi

U znoju budim se
A vjetar nosi zavjese
Helo, zazvonio je telefon
A neki dublji glas
Želio sam čuti tvoj

I meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi
Meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi

Meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi

Meni fa, fališ mi kucam na sat
Meni fa, fališ mi kucam na sat
Meni fa, fališ mi kucam na sat
Meni fa, fališ mi kucam na sat

Fališ mi tu
Fališ mi tu
Fališ mi tu
Fališ mi tuSekunda prolazi ko godina
A oko mene sve propalo
Ledena ulica bez ljubavi
Pusti su obećani stanovi

I meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi
Meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi

Ja sanjam vreme to
Da smo opet zajedno
Do kad moram čekati
Ovo ledeno doba
Nije doba ljubavi

I meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi
Meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi

U znoju budim se
A vjetar nosi zavjese
Helo, zazvonio je telefon
A neki dublji glas
Želio sam čuti tvoj

I meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi
Meni fališ, fališ mi tu
Meni fališ, fališ mi


loading...

Napisi komentar