Rokeri s Moravu – Rep-repa

Tekst pesme

Porasla dedi velika repa
Najveća u selo a i šire
Kad pozva babu de se pofali
A baba počne da premire

Ju mene grdna

Gleda je deda, krsti se samo
De pomogni baba da je isčupamo
Oću more da pomognem deda
Kako da je poduvatim straga ili spreda

Deda za repu, baba za dedu
Taki redosljed nije u redu
Nego baba za repu, deda za babu
Povuci potegni, sobališe tarabu

Sad ću celu da je iščupam

Čupaše, čupaše, al’ ne isčupaše
Kad se umoriše oni prestaše
Ostalo građastvo u ovem selu
Dođoše da vuču repu debelu

Kuku majko kolika je

Čeda za Đoku, Ruža za Stanka
Stanka odzada vuče Jovanka
Sve se oznojiše od muke grdne
A repa brale ni da mrdne

Ene celo selo oće se zgrbavi
Ali repa ič da olabavi
Upregoše konji, volovi i krave
Sve u nameru da istu izglave

Snajka je lično dovela kuče
Pa i mačora da povuče
Al’ dok si reko eci-peci-pec
Repu izvadi i izede zec


loading...