Rokeri s Moravu – Ruška

Tekst pesme

Šuška, šuška
Prespektivna Ruška

Radenkova Ruška, laka ki peruška
Kad zaigra kolo, kuj je ne bi vol’o
Po selo se šuška, će otidne Ruška
Na TV da bidne glavna, u ceo svet slavna

REF.
Probila se Ruška na našu ekstradu
Za njojzinu svetsku slavu menadžeri radu
U narodne mase pretisak će skoči
Kad Ruška pogleda s urokljive oči

Šuška, šuška
Probila se Ruška

U ovu nedelju na vikend je došla
I u svoj mercedes pored Stojka prošla
Kad je Stojko vide uživo po danu
Skombrlja se s basamaci, pade u krečanu

REF.
Probila se Ruška na našu ekstradu
Za njojzinu svetsku slavu menadžeri radu
U narodne mase pretisak će skoči
Kad Ruška pogleda s urokljive oči

Šuška, šuška
Pročula se Ruška

REF.
Probila se Ruška na našu ekstradu
Za njojzinu svetsku slavu menadžeri radu
U narodne mase pretisak će skoči
Kad Ruška pogleda s urokljive oči

Šuška, šuška


loading...