Smak – Tendži tandži

Kao pre sada boli me
Kao što boli duše greh
Zato jer nikad ne znam

Kome pripadam
Koga volim

Kad bih sad bio dete
Voleo bih sav taj svet
Ne bih tad nikad pitao

Zašto živim
Ko me voli

Smejem se
Ludujem
Branim se

Borim se
Verujem
Ali kasno je sve


loading...

Napisi komentar