Галена – Само миг

Tekst pesme

В безумно кратък миг
Се сливат устни жадни
Изгарят лудо пламнали тела
Безумно кратък на ласки
Безпощадни
Любовта назаем взехме в(ъв) нощта

Тази дива нощ е свята
И се сливат в(ъв) едно
И душите и телата в диво
Огнено кълбо
Любовта е вече знам, любовта е
Миг в безкрая
Но за него всичко аз ще дам

Тази нощ е само наша
Нощ на сбъднати мечти
Няма вечност на земята
Любовта е само миг (х2)

Безумно кратък миг
Подарък от съдбата
Следа оставил в нашите души
Вълшебен кратък миг
Заслужена отплата
За дълги нощи и самотни дни

Тази дива нощ е свята
И се сливат в(ъв) едно
И душите и телата в диво
Огнено кълбо
Любовта е вече знам, любовта е
Миг в безкрая,
Но за него всичко аз ще дам

Тази нощ е само наша,
Нощ на сбъднати мечти
Няма вечност на земята
Любовта е само миг (х3)

Тази дива нощ е свята
И се сливат в(ъв) едно
И душите и телата в диво
Огнено кълбо
Любовта е вече знам, любовта е
Миг в безкрая,
Но за него всичко аз ще дам

Тази нощ е само наша
Нощ на сбъднати мечти
Няма вечност на земята
Любовта е само миг (х2)