Екстра Нина – Прошка вземай

Tekst pesme

Прошка вземай младо булче
от твоята мила майка.
От твоята мила майка булче,
от своя мили татко.

Как са отделя жито от слама,
тъй са отделяш булче.
Тъй са отделяш булче от мама,
от мили братя и сестри.

При други хора отиваш булче,
при други братя и сестри.
Хатъра им гледай булче,
ръка им целувай.