Преслава и Академици – Любов балканска

Tekst pesme

За тебе пея в топла вечер.
по мене кравта балканска тече.
И силен немир до мене буди,
не чекай веке люби ме люби.

Твоята песна коя се слуша,
опила сръце, опила душа.
Ти си от Балкан яс ке го минам,
само при себе яс да те имам.

Припев (x2):
Само тебе яс те любам,
ти от сръце си ми дел.
Покрай тебе ке се бутам
нека знае Балкан цел.

За тебе играм, играм до зори,
до мене сръце балканско гори.
И силен немир до мене буди,
не чекай веки люби ме люби.

Твоята игра мене ме плени
най-лична ти си от сите жени.
Ти си от Балкан яс ке го минам
само при себе яс да те имам.

Припев (x4):
Само тебе яс те любам
ти от сръце си ми дел.
Покрай тебе ке се бутам
нека знае Балкан цел.
нека знае Балкан цел. (x2)