Яница – Задръжки

Tekst pesme

Задръжки – край, край! Goodbye!
С първия опит познай.
Край, край! Goodbye!
С първият опит познай.

Как ме дърпа за ръката нощният живот
и чувството ми е познато – пак съм аз на ход.
Къде очакваш да избие напрежение?
Ела сега да го откриеш – излез със мен!

Задръжки – край, край! Goodbye! И обхвата губя май.
С първия опит познай кой ще пие по – по – най.
Край, край! Goodbye! На доброто име май.
С първият опит познай кой целува по – по – най.

Тебе също май те стяга вратовръзката
или внезапно ти избяга част от връзката.
Къде очакваш да избие напрежение?
Ела сега да го откриеш – излез със мен!

Задръжки – край, край! Goodbye! И обхвата губя май.
С първия опит познай кой ще пие по – по – най.
Край, край! Goodbye! На доброто име май.
С първият опит познай кой целува по – по – най.

Задръжки – край, край! Goodbye! И обхвата губя май.
С първия опит познай кой ще пие по – по – най.
Край, край! Goodbye! На доброто име май.
С първият опит познай кой целува по – по – най.