Ado Gegaj – Samo ljubav prava

Tekst pesme

Bio sam u sto kafana
I propio mnogo dana
Potrošio para dosta
Al’ mi duša prazna osta

REF.
Nema vina, nema pića
Koje čežnju srca plati
Samo ljubav, ljubav prava
Moj će život da ukrasi

Bježao sam od svog bola
Jer ja nemam mira svoga
Pa mi čaše tugu blaže
Al’ tu vino ne pomaže

REF.
Nema vina, nema pića
Koje čežnju srca plati
Samo ljubav, ljubav prava
Moj će život da ukrasi

Mladost moja nestala je
Čežnja ista ostala je
To što moja duša hoče
U čašama vina toče

REF.
Nema vina, nema pića
Koje čežnju srca plati
Samo ljubav, ljubav prava
Moj će život da ukrasi