AK47 – Akcija

Tekst pesme

Kada akcija doseže vrhunac
U tvojim žilama kola strah
Ali to je dobra, prirodna pojava
Koja te tjera na oprezi razmišljanje

Akcija, akcija, akcija

Ako budeš uhvačen
Biti češ razapet
Između pitanja i boli
Ako te uhvate
Tada se sjeti ovih riječi
Izvana mi za tebe
Iznutra ti za nas