AK47 – Tradicija ubija

Tekst pesme

S oca na sina, s majke na kćer
Tradicija ubija, a neznanje je moć
Tradicija ubija
Tradicija ubija
Pljačka, palež (ubojstvo i silovanje)
U miru se osuđuje za vrijeme rata
U ime boga države i nacije
Isti ti postaju predmetom štovanja
S koljena na koljeno
Iz priče u priču
Tradicija ubija, a neznanje je moć
Tradicija ubija