Alen Vitasović – Ča je ću čekati

Tekst pesme

Ča je ću čekati kad znan da nećeš doć
Ča je ću čekati kad znan da nećeš doć
Ča je ću čekati kad znan da nećeš doć
Nećeš doć

Kakovu laž ćeš naj ča jopet glava boli
Kakovu laž ćeš naj ča jopet glava boli
Kakovu laž ćeš naj ča jopet glava boli
Ča te glava boli

A noć je lipa ja gren
Ja više nisam tvoj znan i kamo poj
Kamo poj

Uprostija bin ti da je prvi put
Uprostija bin ti da je prvi put
Uprostija bin ti da je prvi put
Da je prvi put

Ovako ne ne gre ovako više ne gre
Ovako ne ne gre ovako više ne gre
Ovako ne ne gre ovako više ne gre
Ne ne gre

A noć je lipa ja gren
Ja više nisam tvoj znan i kamo poj
Imam kamo poj

Ča je ću čekati kad znan da nećeš doj
Ča je ću čekati kad znan da nećeš doj
Ča je ću čekati kad znan da nećeš doj
Nećeš doć

Ka ka kasno je sad kakovu drugu ću naj
Ka ka kasno je sad kakovu drugu ću naj
Kasno je sad kakovu drugu ću naj
Sad kakovu drugu ću naj

A noć je lipa ja gren
Ja više nisam tvoj znan i kamo poj
Imam kamo poj

Uprostija bin ti da je prvi put da je prvi put
Uprostija bin ti da je prvi put da je prvi put
Uprostija bin ti da je prvi put da je prvi put
Prvi put

S tobon ni niš samo vrime gubin
S tobon ni niš samo vrime gubin
S tobon ni niš samo vrime gubin
Samo vrime gubin

Kakovu laž ćeš naj ča jopet glava boli
Kakovu laž ćeš naj ča jopet glava boli
Kakovu laž ćeš naj ča jopet glava boli
Ča te glava boli

Sve napamet znan svu školu san pasa
Sve napamet znan svu školu san pasa
Sve napamet znan svu školu san pasa
San pasa

Ča ja ću čekati