Alen Vitasović – Jenu noć

Tekst pesme

Skud je samo došla još ne znan
Uzela mi ruku rekla zajdi z namon van
Je bolje da smo sami ti i ja
Viruj meni da ti neće biti ža

I ti njoj reci: neću, nisan za to
Bija bin munjen da niš poša za njon
Takovu najdeš samo jenu na sto
Znaš da bin bija zbalja da je nis prova

Jenu noć, tu jenu noć
Da je nis prova
Jenu noć, tu jenu noć
Bija bin zbalja

Više je ne zabin, vero ne
U meni je ustala z glave mi ne gre
Ki zna di je sada ča pensa
Da li se domišlja kako san se zva