Alen Vitasović – Sandra

Tekst pesme

Cilu noć san gleda u nju
Gleda u nju i pensa
Ta će mala biti moja
Samo ona još ne zna

Nisu zvizde ono ča išćen
Ja neznan ‘ko razumiš
Sve san druge? ženske pušta
Sandru ne bin da za niš

Sve na njoj je kako rabi
Maja, oči, rifle, smih
U svojen žepu bin je drža
Kad bin moga vero bi

Nikad ne bin bija reka
Ma i ja san se kambja
Pokle svega u životu
Kakoj dica san torna

Nisu zvizde ono ča išćen
Ja neznan ‘ko razumiš
Sve san druge? ženske pušta
Sandru ne bin da za niš

Ne znan ča pensaju judi
Meni jušto je svejeno
Moru reći ča god će
Ona mi je više dala
Više nego skupa sve

Nisu zvizde ono ča išćen
Ja neznan ‘ko razumiš
Sve san druge? ženske pušta
Sandru ne bin da za niš

Sandru ne bin da za niš
Sandru ne bin da za niš