Alma Čardžić – A ti si tugo

Tekst pesme

Proljeća davnog srce je cvalo, ja sam te voljela
A nisam znala da sve je šala, to što smo ti i ja
Došlo je ljeto, preboljeh sve to kad sam te vidjela
Jer ti s njom si bio tugu si krio, kad si me vidio

Nisam te htjela nikada dragi s drugim zamjeniti

A ti si tugo ne prođe dugo, drugu zavolio
A ti si tugo ne prođe dugo, mene prebolio
I ubio, sve bog ti oprostio
I ubio, sve bog ti oprostio

Proljeća davnog srce je cvalo, ja sam te voljela
A nisam znala da sve je šala, to što smo ti i ja
Došlo je ljeto, preboljeh sve to kad sam te vidjela
Jer ti s njom si bio tugu si krio, kad si me vidio

Nisam te htjela nikada dragi s drugim zamjeniti

A ti si tugo ne prođe dugo, drugu zavolio
A ti si tugo ne prođe dugo, mene prebolio
I ubio, sve bog ti oprostio

A ti si tugo ne prođe dugo, drugu zavolio
A ti si tugo ne prođe dugo, mene prebolio
I ubio, sve bog ti oprostio
Mene si ubio, sve bog ti oprostio