Alma Čardžić – Ne laži ljubavi

Tekst pesme

Ne laži ljubavi, ne laži jedini
Ti nemaš više hrabrosti, ti si
Uvijek samo mislio na sebe

Ti više nisi taj koga sam voljela
Ti više nisi znaj ni sjena od njega
Ja nemam zrna ljubavi za tebe

A nikog srećo nisam toliko voljela
Ni jedna suza nije me tako boljela
A samo jedna je, jedna je, još
Jedna suza za tebe, za tebe

A nikog srećo nisam toliko voljelaaa

Ne laži ljubavi, ne laži jedini
Ti nemaš više hrabrosti, ja
Nemam zrna ljubavi za tebe

A nikog srećo nisam toliko voljela
Ni jedna suza nije me tako boljela
A samo jedna je, jedna je, još
Jedna suza za tebe, za tebe

A nikog srećo nisam toliko voljelaaa

A nikog srećo nisam tako voljela
Ni jedna suza nije tako boljela
A nikog srećo nisam tako voljela
Ni jedna suza nije tako boljela