Atomsko sklonište – Gazi opet čizma

Tekst pesme

Sve što se desilo
Na uglu ulice
Učinile su opet
Plaćene ubice

Po svijetu
Dok te volim
Gazi opet čizma
Uskrsle sablasti
Neonacizma

Sve što se desilo
Na traci autostrade
Pripremile su opet
“Crvene brigade”

Po svijetu
Dok te volim
Gazi opet čizma
Uskrsle sablasti
Neonacizma

Sve što se dešava
Ukidanjem slobode
Podsjeća na dane
Kad ljude odvode

Po svijetu
Dok te volim
Gazi opet čizma
Uskrsle sablasti
Neonacizma