Atomsko sklonište – Infarkt

Tekst pesme

Čuvaj srce, čuvaj
Da ne krene sa planeta
Na svemirska neka tijela
Što već davno su od pepela

A naš infarkt nek se desi na livadi punoj cvijeća
I sa pulsom dvjestodeset otkucaja tvog proljeća

Čuvaj srce, čuvaj
Od velikih zagađenja
Od kojih i naša mladost
Može lako da se mijenja

A naš infarkt nek se desi na livadi punoj cvijeća
I sa pulsom dvjestodeset otkucaja tvog proljeća

Čuvaj srce, čuvaj
Od velikih zagađenja
Od kojih i naša mladost
Može lako da se mijenja

A naš infarkt nek se desi na livadi punoj cvijeća
I sa pulsom dvjestodeset otkucaja tvog proljeća

Čuvaj srce, čuvaj, čuvaj
Čuvaj srce, čuvaj, čuvaj
Čuvaj srce, čuvaj, čuvaj
Čuvaj srce, čuvaj, čuvaj