Berde Band – Oj, Mostaru moj beharu

Tekst pesme

Oj, Mostaru moj beharu, baščo šarena
Haj u tebi je slatko grožđe
Aman smokve i trešnje
Haj i djevojke Hercegovke
Aman ljepša od ljepše

U tebi je Radobolja bistra studena
S potocima plahovitim
Aman tihog žubora
Haj i Neretvom hladovitom
Aman dugom do mora

U tebi su mladi momci, kršni veseli
Haj grožđe beru, vino piju
Aman pjesme pjevaju
Haj s djevojkama ašikuju
Aman zoru čekaju

U tebi je srce moje davno stalo
Haj kod djevojke Hercegovke
Aman slatke kao med
Haj bar da sam je poljubio
Aman ubio je led