Bina – Očima moje ljubavi

Tekst pesme

Spremna sam bila zbog nas
Da zgazim ponos i čast
U slavu naše ljubavi
A ti baraba što zna
Sve da uzme i da
Za uzvrat minut vernosti

Al’ kažu, tako je to
Kad se zaljubiš
I trn u oku svom tada ne vidiš
Ni ja da si sa njom nisam videla
Da sam ti centar sveta sam mislila

REF.
A ti me izdao pa još mi priznao
Da si se iza mojih leđa sa njom topio
A ti me ubio pa još mi sudio
Za ono što si mojoj duši ti učinio

A ti me ranio pa mi zabranio
Da kao ptica iz kaveza tvog srca poletim
Lažno me voleo, zauvek prokleo
Da nikad s nikim pravu ljubav i ne osetim
Da, dragi, to si ti
Očima moje ljubavi, očima moje ljubavi

Spremna sam bila zbog nas
Da zgazim ponos i čast
U slavu naše ljubavi
A ti baraba što zna
Sve da uzme i da
Za uzvrat minut vernosti

A ti baraba što zna
Sve da uzme i da
Za uzvrat minut vernosti

Al’ kažu, tako je to
Kad se zaljubiš
I trn u oku svom tada ne vidiš
Ni ja da si sa njom nisam videla
Da sam ti centar sveta sam mislila

REF.
A ti me izdao pa još mi priznao
Da si se iza mojih leđa sa njom topio
A ti me ubio pa još mi sudio
Za ono što si mojoj duši ti učinio

A ti me ranio pa mi zabranio
Da kao ptica iz kaveza tvog srca poletim
Lažno me voleo, zauvek prokleo
Da nikad s nikim pravu ljubav i ne osetim
Da, dragi, to si ti
Očima moje ljubavi, očima moje ljubavi