Dalibor Banović

Dalibor Banović je rođen 1975. godine u tem Somboru. Odrastao u Apatinu, malom gradu na levoj dunavskoj obali prostrane vojvođanske ravnice. Živopisni motivi somborskih ulica, trgova, građevina, kao i apatinskih obala, ritova i šuma bili su velika inspiracija mnogim poznatim umetnicima. Možemo slobodno reći, među njima se nalazi i Dalibor.