Mari Mari

Marija Marić Marković – Mari Mari poznata je srpska pevačica, kompozitor i tekstopisac. Rođena je 17.09. 1978. godine u Beogradu. Mari Mari stupa sa sedam godina u dečiji hor „Poletarci“ gde kao solista snima veliki broj dečijih ploča za PGP–RTS. RTS u svojim arhivama čuva kultne dečije emisije u kojima su zabeležene njene interpretacije najpoznatijih, a može se reći i tradicionalnih dečijih pesama. Muzičku školu „Stanislav Binički“ – odsek klavir upisuje sa devet godina. Nakon završene niže muzičke škole, odlučuje se za dalje usavršavanje te upisuje srednju muzičku gimnaziju „Josip Slavenski“ odsek – teoretski, a nakon toga upisuje i solo pevanje. Po završetku srednje muzičke škole, polaže prijemni ispit na FMU , i nastavlja svoje muzičko razvijanje i usavršavanje na Beogradskoj akademiji. Diplomirala je na predmetu Harmonija pod mentorstvom profesora Rastislava Kambaskovića 2004. godine.

Kao diplomirani muzički pedagog 2007. godine počinje da radi kao profesor solfeđa i teorije muzike u nižoj muzičkoj školi „Petar Konjović“. U ovoj školi takođe se bavi obrazovanjem dece u pripremnom razredu.

Takozvano muzičko zabavište uključuje rad na razvijanju muzičkih sposobnosti u manjim uzrastima kao i muzičko opismenjavanje.

Muzički albumi

Prvi album Hoću da pevam je izdala 2000. godine za „JVP Vertrieb AG“ iz Ciriha. Svoj drugi album Linija života izdaje 2004. godine a treći album „Uporno si tu“ je izdala 2009. godine. Pesme koje su se izdvojile sa albuma su „Uporno si tu“, „Kolena“, „Nađi bolju od mene“, „Ko“, „U nebranom grožđu“, „Gde posle nas“, i „Moj svet“. Album Srce u srcu izdala je 2015. godine, u izdanju PGP-RTS. Pesme koje se nalaze na ovom albumu su „Srce u srcu“, „Nemirna pesma“, „U Beogradu“,„Himna prirode“, „Pustite me, pustite“, „Novogodišnja pesma“, „ Volim da pevam“, „Visinski problemi“, „Šta je ljubav“, „Ko će da me voli“, „Nejms“, „Vila“, „Una“,„Uspavanka“ i „Cicija policija“.

Muzička radionica Mari Mari

Mari Mari otvara muzičke radionice 2009. godine. Bavi se razvojem muzičkih sposobnosti kod dece najmlađeg uzrasta kao i njihovim sociološkim i duševnim razvoj. Pomoću muzičkih igara razvija se dikcija, motorika, sluh, glasovni aparat. Zatim se deca upoznaju sa vrstama muzičkih instrumenata, njihovom građom i razlikama između gudačkih, duvačkih i udaračkih instrumenata. Deca imaju priliku da sviraju na instrumentima Orfovog instrumentarijuma (štapići, triangl, čegrtaljke, zvončići itd… ) i aktivno učestvuju u muzičkim igrama. Sa učenicima starijeg urasta ( 6, 7 i 8 godina ) radi se na muzičkom opismenjavanju – ovladavanju muzičkim znacima.

Muzička radionica Mari Mari se bavi i razvojem odnosa dece prema pravilima u igri, razvojem njihove motivacione sfere, kontrole ponašanja, intelektualnih operacija i prevazilaženja „saznajnog egocentrizma“.

Još jedan od ciljeva muzičke radionice je mogućnost prijema dece koja nisu ispoljila muzički talenat, a čijem bi poboljšanju motorike, dikcije i razvoja glasovnog aparata i sluha, doprineo rad diplomiranog muzičkog pedagoga Marije Marić Marković. Poznato je i dokazano da je razvoj navedenih funkcija najefikasniji u najmlađem uzrastu.

Najtalentovaniji polaznici muzičke radionice Mari Mari će imati priliku da izvode autorske kompozicije na javnim nastupima, TV emisijama, dečijim muzičkim projektima, festivalima kao i priliku da pevaju i učestvuju na snimanju dečijih pesama u profesionalnom muzičkom studiju.

Tekst je preuzet sa stranice Wikipedia.
Dodajte biografiju