Block Out – Dan koji nikad nije došao

Tekst pesme

Čitav život živeo za jedan dan koji nikad nije došao
A nada poslednja strada
I umrla je šta ćemo sada
Umoran težak spor trom organizam traži gorivo za sledeći sat
Ni tužan ni radostan
Crna rupčaga bez dna

Mi smo zalutali i evo sad se vraćamo polako ali ne znamo kako
Sreća na grobljima još stanuju ptice
A snegovi pokrivaju tragove u blatu
Ljudi su nervozni i gadni
Vole pobede u fudbalu i ratu
Potrošio si svoje najlepše reči da ih ubediš u veru
Ona čuči pored groba tvog i plače
Pita kome smo to pevali

Mi smo zalutali i evo sad se vraćamo polako ali ne znamo kako
Čekali smo dan koji nikad nije došao
Dan koji nikad nije došao

Čitav život živeo za jedan dan koji nikad nije došao
A nada poslednja strada
I umrla je šta ćemo sada

Umoran težak trom spor organizam traži gorivo za sledeći sat
Ni tužan ni radostan
Crna rupčaga bez dna

Sreća na grobljima još stanuju ptice
A snegovi pokrivaju tragove u blatu
Ljudi su nervozni i gadni
Vole pobede u fudbalu i ratu

Potrošio si svoje najlepše reči da ih ubediš u veru
Ona čuči ispred groba tvog i plače
Pita kome smo to pevali

Mi smo zalutali i evo sad se vraćamo polako ali ne znamo kako

Čekali smo dan koji nikad nije došao