Bobo & Saša Antić – Uvelo misto

Tekst pesme

Uvelo uvelo misto uvelo
Uvelo misto
Lo lo lo uvelo uvelo
Lo lo lo lo misto uvelo
Nekad bilo čuveno
Dolazili sa svih strana
Uvik vreva galama
Cilog dana svakog dana
Bilo svega sušija kebaba
Kuvalo se frikalopeklo
Med i mljeko teklo
Ono šta bi se reklo
Sve bilo čisto
Moga si jest sa poda
Živili ka gospoda

Sad nigdi ništa
Prazne zgrade igrališta
Puste škole i vrtići
Kladionice i kafići
Vitar zviždi kroz kale
I nosi plač babe

Prije je bilo malo misto
Poslije je bilo belo misto
Sad je samo uvelo misto
Uvelo misto uvelo misto

Prije je bilo malo misto
Poslije je bilo belo misto
Sad je samo uvelo misto

Uvelo misto je to
Uvelo misto misto uvelo

Baba i ja i babina penzija
Svakog dana isprid dućana
Igramo karte čekamo ljude da se vrate
I napine štekate i misto
sa domaćom pismom

U kraju nema ni pasa
Ni klape ne pivaju istog glasa
Uvele ceste i kalete
I fure šti ritko nalete
Jer svi su iz mista ošli u tabliju
Ostaje samo plač babin
Osstale samo didove šlape
U tabliji su ošle pivati klape

Uvelo misto uvelo misto je to
Uvelo misto misto je uvelo
Lo lo lo

Pošten lib a sve je džaba
Slušaj šta ti repa baba
Ako nisi neka klika
Moj sinko moš se slikat
Zato više nema niko
Ošli svi i lipi Meksiko

Uvelo misto uvelo misto je to
Uvelo misto misto je uvelo
Uvelo misto uvelo misto je to
Uvelo misto misto je uvelo