Čovek bez sluha – U kući žute štampe

Tekst pesme

Bila je luda kao konj, kao trofazna struja
Venama je njenim tekla peščana oluja
Kroz mene je protutnjala k’o voz

Iza svake priče stoji dobar razlog
I složene hronološki od prvog do raznog
Činjenice da je pukla skroz

Bensedin, Bromazepam, Ksanaksi i Trodon
Za nju su bili nešto kao probušeni kondom
Pseudorešenje teškog ludila

Sve dok jednog dana nije uplakana
Dopuzala na moje pragove
Razmazan kreon i oči kao neon
Nagovestile su prve tragove

Detinjstvo u kući žute štampe i samoubistva
Odrastanja gde za promašaje ne postoje praštanja
Sazrevanja i plača u samoći mesto pevanja
Samo sam steg’o je jako i rek’o “polako”
Tad sam prvi put u sebi zaplak’o

Sve dok jednog dana nije uplakana
Dopuzala na moje pragove.
Razmazan kreon i oči kao neon
Odgonetnule su naše bagove