Daleka Obala – Brodovi

Tekst pesme

Luda noć
Ludi mornari sa ludih brodova
Dolaze u grad
Tamo ih čekaju neke čudne žene
Hvataju ih za ruku i odvode u mrak

Kada brodovi dođu u luku
I kad se privežu za kraj
Mornari odlaze u skupe barove
I troše dolare
Na nepoznate lijepe djevojke

Dođite u našu luku
Potrošite dolare
Budite u našoj luci
Sve dok vem ne nestane
čega a-a-a-a dolara