Dalmatino – Osta san dužan

Tekst pesme

Šta je ljubav, to zna dragi Bog
Uvik moš za sviću dobit rog
Latica ruže na zemljanu putu
Dvi ženske suze, na muškom kaputu
U nebeskim njedrima grom
I kad je vječnost i kad je bljesak
Kad more je smrvi u žalo i pijesak
Ja spreman sam poći za njom

Jer i srića ka’ na vitru rič
Samo Bog zna, kome će otić
Galeb klikće na leđima juga
Sada si oblak, a bija si duga
Ka’ da se ruga

Ka’ duh u magli ja, hodam kroz tvoje snove
Zovem te na sav glas, i svaki korak moj težak je ka’ kamen
Žurim jer pa’ je mrak, obje ti ruke pružam
Ljubav vraćam ti, šta osta sam dužan

Jer i srića ka’ na vitru rič
Samo Bog zna, kome će otić
Galeb klikće na leđima juga
Sada si oblak, a bija si duga
Ka’ da se ruga

Ka’ duh u magli, ja hodam kroz tvoje snove
Zovem te na sav glas, i svaki korak moj težak je ka’ kamen
Žurim jer pa’ je mrak, obje ti ruke pružam
Ljubav vraćam ti, šta osta sam dužan