Damir Urban – Samo

Tekst pesme

Čudna cesta, mali grad
Jesmo li se upoznali ikada do sad
Hm, nije ni važno
Zlatna kvaka, čudna vrata

Strana kuća pokaži mi moje sobe, pokaži mi moj krevet
Čudan krevet
Pomozi mi prije sna
Saznao bih od nas dvoje, koji sam ja

Odgrizi moje prste i pusti me van
Postao bih miris svega što ostavljam
Na čudnoj cesti
Iza čudnih vrata

Tvoje sunce samo spava
Spava samo