Danijela Martinović – Čekala sam kao žena

Tekst pesme

Duša nikom se ne govori
Ona samo plane, dogori
A kad čovjek sebe pregori
Ide dalje jači, najjači
Ja još vjerujem u nju
Ja još vjerujem u nju

REF.
Čekala sam kao žena
Kao žena zaljubljena na te ja
Čekala sam dugo čekala
Samu sebe sam izgubila

Dizala me na stol pjesma
Duša mi je bila tijesna, pretijesna
Noć i dan sam tebe tražila
Samu sebe sam izgubila